Attraktiva Oskarshamn AB

Vår huvuduppgift är att stärka Oskarshamns attraktivitet, skapa utveckling och bidra till tillväxt. Oskarshamn ska inte gå obemärkt förbi. Ingen ska missa Oskarshamn som ett vackert och varierat besöksmål, fördelarna med att bo här eller att det här kan vara den rätta platsen för en investering. Arbetet förs lokalt, regionalt och på nationell nivå.
Med Oskarshamns övergripande mål om befolkningstillväxt som utgångspunkt, 30 000 invånare år 2030, önskar vi att alla invånare och alla som arbetar här, företagare, studenter och besökare är med och formar varumärket Oskarshamn. Genom att samla oss kring värden som är förankrade i vår historia, våra unika förutsättningar och vår vision, skapar vi en tydligare bild av Oskarshamn. Skälen till arbetet är flera…

• Skapa bättre förutsättningar att rekrytera arbetskraft
• Få fler etableringar av företag och ett ökat nyföretagende
• Få fler besökare och turister
• En ökad inflyttning
• Ökad stolthet bland kommunens invånare
• Få fler ambassadörer som berättar samma historia
• Ökat medieutrymme


Kontakta oss
Har du idéer på aktiviteter eller andra funderingar kring evenemanget var vänlig och kontakta…

0491-770 72
jan.hardebrant@oskarshamn.com | 072 560 30 72
johan.sjostrand@oskarshamn.com | 072 500 81 72